PRIVOLA PREMA GDPR – GENERAL DANA PROTECTION REGULATION

Dajem privolu trgovačkom društvu SPERANZA d.o.o. turistička agencija, Zagreb, Trakošćanska 30, (u nastavku teksta: voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja moje osobne podatke kao putnika, radi postupka sklapanja Ugovora o organiziranju paket aranžmana, za putovanje u organizaciji SPERANZA d.o.o.
Prikupljeni osobni podaci nužni su i potrebni za proces registracije i sklapanje Ugovora o organiziranju paket aranžmana elektroničkim putem na mrežnim stranicama SPERANZA d.o.o.
Mojim osobnim podacima kao putnika, voditelj obrade osobnih podataka može se koristiti u sljedećim slučajevima:

1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem sam stranka ili za poduzimanje radnji na moj zahtjev prije sklapanja ugovora
2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke tvrtka Speranza može obrađivati i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Takav legitiman interes može biti:
– vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
– otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
– zaštita osoba i imovine
– ispunjavanje zahtjeva Kupaca kako bi te informacije pomogle razvoju, isporuci i poboljšanju usluga ili za interne potrebe tvrtke Speranza, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
– odgovaranje na upite i komentare Kupaca
3. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, SPERANZA d.o.o. se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza, a sve sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Zakonom o obveznim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih propisima u Republici Hrvatskoj.

Privola je u skladu s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također potpisnik zadržava pravo da opozove svoju privolu u svakom trenutku.

UVJETI PRIVOLE PREMA GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca usluge organizacije turističkih paket aranžmana za školska putovanja turističke agencije Speranza. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Uvjeta putovanja.
Turistička agencija Speranza kao pružatelj usluge pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Speranza d.o.o., Zagreb, Trakošćanska 30 (u daljnjem tekstu Speranza) obrađuje osobne podatke.
Upućuju se Kupci usluge turističke agencije Speranza da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Speranza prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.
Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu skole (a) speranza.hr.
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti prilikom registracije Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Speranza?
Prilikom registracije Kupca Speranza će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o Ugovaratelju putovanja, odnosno putniku, (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, datum rođenja, spol, broj putne isprave sa kojom putuje, datum do kada vrijedi putna isprava sa kojom putuje, e-mail adresa, broj telefona i mobitela, škola i razred koju pohađa putnik.
Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.
Speranza preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun putem Komunikatora turističke agencije Speranza.

U koju svrhu Speranza prikuplja i obrađuje osobne podatke?
Speranza prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca, realizacije ugovora o pružanju usluge organizacije putovanja, ugovora o prodaji aviokarata, hotelskog smještaja, putnih osiguranja i paket aranžmana Kupcu (Putniku), komunikacije s Kupcem (Putnikom), eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoj ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom ili pisanom potvrdom) o prihvaćanju Općih uvjeta i uputa za putovanja Speranza i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju usluga po izboru Kupca a koji je sadržan u Općim uvjetima i uputama za putovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimanju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje usluga po narudžbi Kupca.

Kupac prihvaćanjem ove privole i aktivacijom ugovora daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Kupac može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka skole (a) speranza.hr

S kojim primateljima Speranza dijeli osobne podatke?
Speranza neće dijeliti osobne podatke Kupca i Putnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Speranza će kada to zahtijeva realizacija ugovora o pružanju usluge organizacije putovanja, ugovora o prodaji aviokarata, hotelskog smještaja, putnih osiguranja i paket aranžmana po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga prijevoza, smještaja, putnih osiguranja te turističkim agencijama organizatorima putovanja, koji moraju imati podatke o Kupcu (Putniku) radi realizacije usluge iz ugovora.
2. Tvrtkama globalnim distribucijskim sustavima za rezervacije usluga prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga, koji moraju imati podatke o Kupcu (Putniku) radi realizacije usluge iz ugovora.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Speranza pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca i Putnika na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i godinu dana nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.
Speranza pohranjuje osobne podatke Kupaca i Putnika na računima za izvršene usluge koji u prilogu sadrže potvrde izvršenih rezervacija i čuva te osobne podatke u fizičkom obliku na razdoblje propisano Zakonom o računovodstvu (11 godina od dana izdavanja računa). Ovi podaci fizički su pohranjen u zaključanim ormarima u prostorijama s uređajem za dozvolu pristupa.

Pristup i ispravak osobnih podataka
Registrirani Kupac u svakom trenutku do završetka realizacije usluge ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima na stranici komunikator.speranza-online.com. Promjene i ispravak podataka putnika nisu moguće unutar zadnjih 30 dana za maturalna putovanja odnosno unutar zadnjih 7 dana za sva ostala školska putovanja i izlete.
Kupac koji naručuje uslugu neposrednim putem u komunikaciji s djelatnicima agencije može u svakom trenutku zatražiti informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima pisanim putem na adresu Speranza d.o.o., Krapinska 14, 10.000 Zagreb.
Kupac može zatražiti i dobiti od Speranze cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, upitom na mail adresu skole (a) speranza.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav).
Kupac to može učiniti zahtjevom na mail skole (a) speranza.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja (osim ako je ugovorna obveza na snazi ili je realizacija putovanja u tijeku) ili pisanim putem na adresu Speranza d.o.o., Krapinska 14, 10.000 Zagreb

Pravo na prigovor
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu skole (a) speranza.hr ili pisanim putem na adresu Speranza d.o.o., Krapinska 14, 10.000 Zagreb.
Imate pravo i na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Podaci koji su prikupljeni u neposrednom kontaktu s djelatnikom i koji su u fizičkom obliku čuvaju se u zaključanim sigurnosnim ormarima u prostorijama Speranza koje su zaštićene sigurnosnim vratima s potrebnom dozvolom ulaska.
Zaštitu podataka Speranza d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Speranza provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice komunikator.speranza-online.com te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Pravila o postupanju s „kolačićima“
Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na komunikator.speranza-online.com i na speranza.hr internet stranici na razne načine npr. kako bi stranica funkcionirala za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. eKupi.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete stranicu.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.
Kolačići do treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Speranze, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na našim stranicama.

Speranza d.o.o.

Turistička agencija Speranza je odlučna u namjeri da zaštiti okoliš, zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, klijenata i globalne zajednice u mjestu djelovanja. Tako mi to činimo!

Speranza travel agency is committed to protecting the environment, health, and safety of our employees, customers and the global communities where we operate. This is how we do it!

IZJAVA O MISIJI ODRŽIVOSTI

1. Nama je zadovoljstvo naših kupaca, potrošača, odnosno klijenata na prvome mjestu

2. Mi podržavamo Deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija (United Nations Declarations of Human Rights) kao što i poštujemo Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih Nacija (United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) osim u točkama koje su eventualno u suprotnosti sa zakonima zemalja u kojima poslujemo

3. U našem poslovanju činimo sve da se pridržavamo zakona zemlje u kojoj poslujemo, a posebice propisa vezanih uz prava potrošača kao i propisa vezanih uz prava zaposlenika

4. Nama je svaki kupac naš najvažniji kupac – neovisno o tome kojeg je on spola, seksualnog opredjeljenja, rase, nacionalnosti ili vjere

5. U našem poslovanju nastojimo da naši proizvodi, odnosno naše usluge pozitivno pridonose kvaliteti života i kvaliteti zdravlja naših kupaca

6. Mi smo svjesni da vrhunsko zadovoljstvo kod naših kupaca možemo postići jedino uz prvorazredne radne uvjete naših zaposlenika te stoga težimo da naši zaposlenici imaju vrhunske radne uvjete

7. Mi ne zapošljavamo osobe mlađe od 15 godina

8. Mi vodimo računa o okolišu trudeći se da naše poslovanje na što je moguće manji način negativno utječe na prirodno okruženje u kojem djelujemo

9. Mi imamo nultu toleranciju prema svakoj vrsti korupcije i kriminala

10. Kad god je to moguće, mi naše sporove nastojimo riješiti dogovorom ili na drugi način mirnim putem, a tek kada to nije moguće obraćamo se nadležnim sudovima

11. Mi podržavamo rad sa davateljima usluga koji poštuju tradiciju i valoriziraju kulturnu i prirodnu baštinu.

12. U našem poslovanju ne podržavamo suradnju sa davateljima usluga smještaja/prijevoza/izleta koji ne poduzimaju mjere kako bi priječili seksualno iskorištavanje djece.

U Zagrebu, 12.10.2015.